އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި.

1 ދުވަސް ކުރިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އާސިމް އަބްދުއްސައްތާރު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރަނީ

10 ގަޑި އިރު ކުރިން

ކުދި ފަންތިއާ މެދު ފަންތީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ފަންސަވީސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން މިހާތަނަށް 314 މީހުން މަރުވެއްޖެ

4 ދުވަސް ކުރިން

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އުދުވާނުގައި ރޭދިން ޙަމަލާތަކާއެކު، މިހާތަނަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 314 ށް އަރައިފިއެވެ. އދ.ން ބުނާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުން ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ދިން

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފި

5 ދުވަސް ކުރިން

ވަރލްޑްކަޕްގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފިއެވެ. ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގ މެޗުތަކާއެކު ޓީމް ގޮވައިގެން

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް