ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ހުއްޓާލަނީ

6 ދުވަސް ކުރިން

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ބިންހިއްކުމާއި، ބަނދަރު ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަވަން ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔުތުން

ކަލިނަރީ ދާއިރާއަށް ކިޔަވާކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވުން މުހިންމު- މިނިސްޓަރ

1 ހަފްތާ ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް މިހާރު ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަމުންދަނީ މި ސިނާއަތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތާއި، ޚާއްސަކޮށް ރިސޯޓްތަކުގަޔާއި ހޮޓާތަކުން ކައްކާކެއްކުންކަމުގައި އިޤްތިޞާދާ

ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

16 ގަޑި އިރު ކުރިން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ،މަޤާމުން އިސްތިއްފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލާ، އެގައުމުގައި ކުރިޔަށްދާ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފި

6 ހަފްތާ ކުރިން

ވަރލްޑްކަޕްގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަޤާމްގައި ދެމިހުރުމަށް ކޯޗު ޑެލްބޮސްކޭ ނިންމައިފިއެވެ. ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ ޔޫރޯގެ ކޮލިފައިންގ މެޗުތަކާއެކު ޓީމް ގޮވައިގެން

ޕޮޓޯ ގެލަރީ
ވީޑިޔޯ ގެލަރީ
ތާޒާ ޓުވީޓްސް