ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވައިފި

2 ދުވަސް ކުރިން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެމް.ބީ.ސީ ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވާލަނީ

2 ދުވަސް ކުރިން

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވާލާނެ ކަމަށް އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެވުޒާރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު، (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96) ގެ ދަށުން

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

2 ދުވަސް ކުރިން

476 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފެރީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ، އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފެރީން ދަތުރުކުރި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސްކޫލް

ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން ޑޯޓްމަންޑުން ކާމިޔާބު

5 ދުވަސް ކުރިން

ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގު ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލީގުގައި ރޭ ބަޔާން މިޔުނިކާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑު ކާމިޔާބުކުރީ ތިން ލަނޑު ސުން